• Bestilling og installering af macali FakturaFil på Appsource eller macali.dk (inkluderer macali FakturaFil-abonnement på finansbilag)
  • Et velfungerende Dynamic 365 Business Central – opsat med kreditorer og kassekladder
  • Og så skal du finde to timer i din kalender til personlig onlineundervisning.